Hayvansal yağlar ve katkılar

Hayvansal yağlar ve katkılar

Yağ, endüstrinin tahrif ettiği gıdaların başında gelir. Yağlar, tür ve yapı olarak; bitkisel ve hayvansal olanlar, katı ve sıvı olanlar, doymuş ve doymamış yağlar, rafine edilmiş ve rafine edilmemiş yağlar gibi gruplara ayrılırlar. Dinî açıdan helâl olanlar ve helâl olmayanlar, sağlıklı ve sağlıksız olanlar şeklinde bir ayrıma da gidilir. Biz yağları, hayvansal ve bitkisel yağlar başlıkları altında ele alacağız.

margarin 5

Hayvansal yağlar ve katkılar

Gıda söz konusu olduğu zaman, dinin hemen ‘helâl ve temiz’ koşulu devreye girer. Gıda, hayvansal olduğu zaman ise başka bir boyut daha kazanır. Hayvansal yağ veya yağ türevi gıdanın helâlliğini belirlemede; İslâm’ın yenilmesinde beis görmediği hayvanlardan olması ve bu hayvanın İslâm’ın belirlediği kurallar çerçevesinde kesilip kesilmediği önemli bir kriterdir. Söz konusu hayvan, domuz ve tüketimi yasaklanmış diğer hayvanlar olduğu zaman, koşul ne olursa olsun tüketim kapısı Müslümanlar için kapanmış olur. Günümüzde çok sayıda gıdada, yağ ve yağ asitleri kullanılmaktadır. Bu yağ ve yağ asitlerinin önemli bir kısmı, hayvansaldır ve çoğunlukla domuzdan elde edilmektedir. Özellikle de son yıllarda korkutucu boyutlara ulaşan ve sığırlarda görülen ‘deli dana’ hastalığı nedeniyle Batılı üreticiler, bu tür yağ ve yağ asitlerinin üretiminde tercihlerini domuzdan yana kullanıyorlar. Domuzdan da elde edilebilme ihtimali olan hayvansal kökenli katkı maddeleri; hayvansal menşei bilinmediğinden veya menşei bilinse bile, bazı üreticiler tarafından menşei kasten ürün etiketlerine yazılmadığından, şüphe barındıracaktır. Bu yüzden katkı maddeleri konusunda hassasiyeti olanlar, bu katkı maddelerinin bilinen zararlarından korunabilirler. Ancak asıl olan, katkı maddeli tüm gıdalardan sakınmaktır.

O halde hayvansal katkı maddelerinden birkaçını aktaralım: E161g, E252759, E430, E431, E432, E433, E434, E435, E436™, E441»1 E470, E471, E472, E473, E474, E475, E477, E478, E479, E480, E481, E482, E483, E484, E485, E490, E491, E492, E493, E494 E495™, E570™, E627, E628, E629, E630, E631, E632, E633, E634, E635, E640764, E920, E921765. Hayvansal katkı maddeleri bunlardan ibaret değildir. Bu maddelerin dışında böceklerden elde edilen maddelerin yanı sıra, E-kodu dahi içermeyen hayvansal katkı maddeleri vardır.
Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir