İnsan ve Çevre Sağlığı

İnsan ve Çevre Sağlığı

İnsan ve Çevre Sağlığı

Çevre sağlığı; insan başta olmak üzere bütün canlıların sağlığını direkt olarak etkileyen sosyal, biyolojik, kimyasal, fiziksel ve bazen de psikolojik etkenlerin tespit edilmesi, neden ve sonuçlarının araştırılması, halk sağlığı da denilen konuların tümüdür.

Genel olarak çevre sağlığı canlıların genetik yapısı dışındaki her şeyi kapsamaktadır.

Dünyadaki başlıca çevre sorunlarını oluşturan etkenleri; içme suyu kaynaklarının kirletilmesi, güvenli ve temiz besin sağlanamaması, sıvı ve gaz atıklar ve gürültü kirliliği şeklinde sıralayabiliriz. Çevre sağılığı sorunu, hangi meslek grubundan olursa olsun herkesin en temel ve en ortak sorunudur. Çevre sağlığının önemi toplumun her kesimi için geçerlidir. Bu nedenle çevre sağlığı için koruyucu önlemler artırılmalıdır. Bu da bizim çabalarımızla olabilir.

İnsan ve Çevre Sağlığı

Çevre sağlığı ve ekolojik ev temizliği uygulamalarında söyleyeceğimiz koruyucu önlemler ve yöntemler; hem sağlığımızı, hem de ekonomimizi olumlu yönde etkilemektedir. Uygulayacağımız ekolojik ev temizliği — yöntemleri ile toplumsal ve bireysel olarak, daha büyük sorunların karşımıza çıkmasını engellemiş oluruz. Bunun yanında hem kendi sağlığımızı hem de çevre sağlığını korumuş oluruz.

Ekolojik dengeyi bozan çevre sağlığı sorunlarını hava, toprak, besin ve su kirliliği olarak dört ana konuda toplayabiliriz. Bunlar aynı zamanda birbirleriyle etkileşim içindedir. Hava ve iklim; canlıların hayatta kalması ve üremesi konusuyla yakından ilişkilidir. Ama ne yazık ki günümüzde kullanılan deterjanlar, deodorantlar, oda spreyleri, mobilya cilaları, kısaca içerisinde zararlı kimyasal bulunan bütün ürünler havaya karışarak havayı kirletiyor.

Son yıllarda milyonlarca kişi dışarıdaki en çok da evdeki hava kirliliğinden dolayı başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa yakalanmaktadır. Bu kişiler evlerinde ya da çalıştığı iş yerlerinde çok sayıda fiziksel ve kimyasal tehlikelerle baş başa kalmaktadır. Bu tehlikeleri; çamaşır suyu, amonyak, deterjan, sigara, yeni mobilya kokusu vb. şeklinde özetleyebiliriz.

Toprak yapısı ve coğrafi özellikler canlılar arasındaki bağlantıyı oluşturmaktadır. Aynı zamanda hastalık sebeplerinin ortaya çıkmasıyla da yakından ilgilidir. Toprağa bırakılan zararlı kimyasal ve atık maddelerle toprağın özelliklerinin bozulmasına toprak kirliliği denir. Toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenler; endüstriyel atıklar, tarım ilaçları, kimyasal gübreler, egzoz gazları ve evsel atıklardır.

Besin kirliliği, besinlerin üretilmeden daha tohumken GDO’larla kirletilmesi ve son tüketiciye gelene kadar hemen her aşamada kimyasal ilaçlarla kirlenmesidir.

Çevre sağlığı açısından önemli olan bir diğer konu da güvenli ve temiz su kaynaklarıdır. Her yıl dünyada yaklaşık 4 milyon bebek ve çocuk ishalli hastalıklar nedeniyle ölmektedir. İshalli hastalıkların en temel ortaya çıkış sebebi temiz su kaynaklarının yetersizliğidir. İşte bu nedenden dolayı sağlığımız için temiz su kaynaklarına sahip çıkmalıyız. Aynı zamanda günlük kullandığımız su miktarında tasarrufu elden bırakmamalıyız.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir