Okul seçerken dikkât edilmesi gereken noktaları inceledik

Okul seçerken dikkât edilmesi gereken noktaları inceledik

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı ve sadece üç ay sonra bir dönem daha bitmiş olacak. Bu nedenle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında çocukları yeni okula başlayacak ya da okul değiştirecek ebeveynler için şimdi başka bir maraton başlamış durumda. O da çocuklar için en iyi okulu seçme maratonu. En doğru okulu seçmek için uğraşan anne babaların gündeminde devlet okullarına ek oiarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okul velilerin e verdiği eğitim Öğretim desteği nedeniyle öze! okullar da var.

Okul Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli

Son yıllarda hem özel ilkokul, ortaokul ve lise sayısında hem de bu okullara yönlendirilen öğrenci sayısında hızlı bir artış yaşandığı görülüyor. Öyle ki 2002’de 233 bin öğrenci özel okula giderken bugün toplam 1 milyon 500 bine yakın öğrenci eğitim hayatına özel okullarda devam ediyor. 10 bine yakın okui ve 102 bine yakın derslik var. Bu kurumlarda yaklaşık 125 bin öğretmen çalışıyor.

HANGİ KRİTERLER ÖNEMLİ?

Bireyin sosyal, kültürel, psikolojik gelişimiyle doğrudan ilgili olan eğitimin doğru kurum tarafından verilmesi çok. önemli. Yüzlerce okul arasından en doğrusunu seçmek, hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin beklentilerini karşılayacak en doğru tercihi yapmak giderek önem kazanıyor. Çocukları için her zaman en iyisini isteyen aileler eğitim kurumu seçerken pek çok kriteri göz önünde bulunduruyor ve bu süreçte seçim yaparken zorlanıyor. Peki, okul seçerken nelere dikkat edilmeli?

Ebeveynler okulların kayıt dönemleri başlayınca daha önce hiç karşılaşmadıkları yeni bir süreçle tanışıyor. Bu süreç esnasında okuilar araştırılıyor, okullar.geziliyor ve nihai olarak çocuğa en uygun okul belirlenip Kaydediliyor. Uzman Pedagog Nilçin Doyran Bengisu, günümüzde her ebeveynin çocukların sn akadem ik geleceğine karar verirken ve buna göre seçenekleri değerlendirirken programlı davranması ve kriterleri önceden belirlemesi gerektiğine dikkat çekiyor. A; Bengisu, oku! seçiminde ebeveynis-rin kendi istek ve beklentilerinden daha çok çocuklarının özelliklerini tanıyarak, onların ilgisi, yeteneği ve bireysel ihtiyaçlarına gere karar vermesinin daha doğru olacağını da vurguluyor.

YENİLİKÇİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARI

Veliler okullar arasında seçim yaparken özellikle çocuklarını 21’inci yüzyılın değişen mesleklerine uygun becerilerle ve onları iş hayatında başarıya götürecek yetkinliklerle donatacak kurumiara öncelik veriyor. Bu yüzden de pek çok eğitim kurumu yenilikçi eğitim yaklaşımlarını kullanıyor. Kurumlar, farklılaştırılmış eğitim, proje tabanlı öğretim, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), STEAM, sorgulama tabanlı öğrenme, sistem düşüncesine dayalreğitim, yaratıcı çalışmalar, oyunlaştırma gibi yaklaşımları birbirini tamamlayıcı, birlikte veya ayrı ayn oiarak uygulayabiliyor.

Teknolojinin eğitime entegre edilmesi ve öğrencilere fayda sağlayacak ölçüde hayatlarına dokunması da her alanda gelişime katkı sağlıyor. Buna önem veren kurumlardan biri de Uğur Okulları. Uğur Okulları-Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, teknolojinin ders içeriklerine entegrasyonuna çok önem verdiklerini kaydediyor.

Kulaberoğlu, kodlama, robotik, dijital vatandaşlık, oyun tasarımı gibi derslere yer verdiklerinden bahsediyor.

YETENEK VE İHTİYAÇLAR BELİRLENMELİ

Okul seçimi yapılırken öğretmen kalitesi, eğitim metotları, yabancı dil eğitimi, fiziki ortam, sosyal ve sportif faaliyetler ve bütçe olmak üzere altı başlık öne çıkıyor. Tüm bunların yanında çocuğun bireysel özelliklerini, yeteneklerini ve ihtiyaçlarını iyi belirlemek de şart. Burada ebeveynlere düşen görev, okulların eğitime bakış açısını anlayabilmek için kullandıkları yöntemleri ve bilgiyi edinme yollarını araştırmak. Çünkü ancak bu şekilde söz konusu okulun çocuk için uygun olup olmadığına da sağlıklı şekilde karar verilebilir.

Uzmanlar, okulun bünyesinde bulunan teknolojik aletlerin, görsel materyallerin, laboratuvarların eğitimin ne kadar içinde olduğuna, öğrenme gerçekleşirken ezbere mi dayalı olduğuna yoksa yaşayarak mı öğretimin gerçekleştiğine dikkat edilmesi gerektiği görüşünde. Drama, oyun gibi çocuğun kendini ifade edebileceği yöntemlerin kullanılıp kullanılmadığı ve öğrenmenin kalıcılığını artırmak için ödeve karşı tutumlar da değerlendirilmesi gereken unsurlar arasında gösteriliyor.

Kuşkusuz bir okulun kalitesini belirleyen en önemli kriterlerden birisi de öğretmen. Çünkü öğretmen kalitesi çocuğun temel bilgileri aldığı kritik dönemde çocuğun okul başarısının yüzde 50’den fazlasını etkiliyor. Okula karar verirken öğretmenlerle ilgili görüşme talep edilmesi, eğitim kadrosunda yer alan öğretmenlerin sık değişip değişmediği, okulun öğretmen seçerken nelere dikkat ettiği, öğretmenlerin bilgilerini güncellemeleri için hizmet içi eğitim alıp almadıklarının sorgulanması öneriliyor.

TEK DİL YETERLİ DEĞİL

Ebeveynlerin okul seçiminde özellikle özel okul seçerken önem verdiği bir diğer konu da yabancı dil eğitimi olarak öne çıkıyor. Özel okulların hepsinde verilen yabancı dilin yoğunluğu ve çocuğa uygun olup olmadığı ebeveynler tarafından bu süreçte mutlaka iyi değerlendirilmeli. Artık tek yabancı dilin dahi yetersiz kaldığı günümüz şartlarında, ikinci biryabancı dilin öğrenimi çağın gerekliliği olarak görülüyor.

Özel okulların eğitim sistemlerinin temeli de yabancı dil eğitimine dayanıyor. Bu kurumlardan biri olan FMV Işık Okulları’nda İngilizce eğitimi anaokulundan başlıyor. İngilizce’ye ek olarak öğrencilere Almanca, Fransızca ve İspanyolca ikinci yabancı dil olarak sunuyor. FMV Işık Okulları’nın Erenköy ve Ayazağa Kampüsleri’ndeki liselerinde Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) var. Tüm özel okullar dil eğitimi konusunda farklı görüşe ve tekniğe sahip olabiliyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocukları için en uygun sisteme yönelmesi gerektiğine de vurgu yapılıyor.

STEM ÖNEMLİ BİR BAŞLIK

Milli Eğitim Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 2016’dan beri STEM eğitimiyle ilgili hazırlıklar yapıyor. Bu modelde teorik bilgiyi uygulamak, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürmek hedefleniyor. Öğrencilerin derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmeleri sağlanıyor. Aslında bu eğitimle buluş yapma ve beceri kazanma da hedefleniyor.

Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul kademesinde STEM eğitim yaklaşımı Uğur Okullarında ‘erkenSTEM’ adı altında uygulanıyor. Nevzat Kulaberoğlu, erkenSTEM eğitim yaklaşımını sorgulayan ve araştıran nesiller yetiştirmek üzere uyguladıklarını söylüyor. Kulaberoğlu, erkenSTEM eğitim yaklaşımıyla öğrencilerin yıl boyunca dört farklı temayla Bilgi Temelli Hayat Problemi (BTHP) için çözüm üretmelerini sağlamayı amaçladıklarını da ifade ediyor.

OKULA ÖZEL SINAVLAR

Ebeyvenler için okul seçiminde önemli noktalardan biri de bütçe. Özel okulların eğitim sistemindeki farklılıklar gibi okul ücretleri de farklılıklar gösteriyor. Ebeveynler her yıl açıklanan eğitim-öğretim yılına ait rakamlara bakarak okulları da kendi bütçelerine göre değerlendirebilir. Burada okulların açtığı sınavlarda yakından takip edilmeli. Örneğin, Bahçeşehir Koleji ilk kez 2016-2017 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiği Apply Fentek ile kendi öğrencilerini seçiyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, Apply Fentek isimli Türkiye’nin ilk lise kabul modeli kapsamında bir dizi değerlendirmeden geçerek öğrenci olmaya hak kazanabiliyor.

Bir okulun akademik sisteminin yanı sıra okul dışı sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlere bakışı da akademik başarısı kadar önemli. Okul bunu destekliyor ve bunun için olanaklar sunuyorsa, çoğu ebeveyn için tercih nedeni oluyor. Uzmanlar, bu süreçte de okulun gerek sportif başarılarının gerekse sanata olan yaklaşımının çocukların sağlıklı gelişimi için avantaj olacağını kaydediyor.

Avantajlı kayıtlar sürüyor

ÇOK YÖNLÜ BİREYLER: 133 yıldır eğitim ve öğretimde mükemmelliği ilke edinen, öğrenci, öğretmen ve veli işbirliği içinde öğrenmede sürekliliğe inanan FMV Işık Okulları, iyi insan yetiştirme misyonuyla anaokulundan üniversiteye kadar çağdaş eğitim ve öğretim sunuyor. Kurum, akademik başarının yanı sıra kültür, sanat ve spor faaliyetlerine de önem vererek çok yönlü bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Işık Spor Sanat Tasarım Akademisi’nde spor, sanat, tasarım alanlarında ders içi ve ders dışı çalışmalarla öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gelişimlerine destek veriliyor. Kampüslerde açık-kapalı spor alanları, fitness salonları, yarı olimpik yüzme havuzları, oyun bahçeleri, bale ve müzik odaları, resim ve seramik atölyeleri, sergi ve konferans salonları bulunuyor. Ayrıca kitap, cd, süreli yayın, dijital bilgi içeren kütüphanelerle öğrencilere kültürel, sosyal ve sportif olanaklar sunuluyor.

SON TARİH 22 MART: FMV Işık Okulları’nda avantajlı erken kayıt dönemi de başladı. Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule kampüslerindeki anaokullarına 2014, 2015 ve 2016 doğumlu öğrenciler için kayıt yapılabilecek, ilkokul birinci sınıflara mülakat, ara sınıflara ise sınavla öğrenci kabul edilecek. FMV Işık Okulları’nda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı avantajlı kayıt dönemi için son tarih 22 Mart. Bu tarihe kadar yapılan peşin ödemelerde, veliler taksitli ödeme seçeneklerine göre yüzde 14’e varan indirim oranlarından yararlanma şansına sahipler. Velilere avantajlı erken kayıt peşin ödeme seçeneği dışında, 6, 10, 12 eşit taksitli ödeme planları da sunuluyor.

GELECEĞE HAZIRLIK: Yüksek akademik standartlarıyla öğrencilerinin bilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları geleceğe hazırlama hedefiyle hareket eden FMV Işık Okulları, eğitimi bilgi aktarımı olmanın ötesinde bir ‘kişisel gelişim süreci’ olarak görüyor. FMV Işık Okulları, anaokulundan başlayan İngilizce eğitiminin yanı sıra Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde de öğrencilerine ikinci yabancı dil eğitimi sunuyor.

FMV Işık Okulları’nın Erenköy, Ayazağa ve Ispartakule Kampüsü’nde Fen Lisesi, Erenköy ve Ayazağa Kampüslerindeki liselerinde Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) yer alıyor.

UĞUR OKULLARI

Uğur Okulları’nda erkenSTEM dönemi

YENİLİKÇİ UYGULAMALAR: Teknoloji ile desteklenen öğrenme ortamlarının sağladığı eğitsel faydaları deneyimletmek ve üretken nesiller yetiştirmek üzere Uğur Okulları’nda birçok yenilikçi uygulama gerçekleştiriliyor. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında ele aldığımız kodlama, robotik, dijital vatandaşlık, oyun tasarımı dersleriyle dijital dünyanın kapılarını öğrenciler için aralıyoruz” diyor. Uğur Okulları’na özgü online eğitim platformu Metodbox ile öğrencilere dijital bir pusula sağladıklarına da dikkat çekiyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÖĞRENME: Her yıl ders kitaplarını Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi (BAUSTEM) desteğiyle akademik kadro kaleme alıyor. Nevzat Kulaberoğlu, bu yıl yine BAUSTEM desteğiyle ders kitaplarının içeriğinde büyük bir yeniliği-hayata geçirerek Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) teknolojisini kitaplara entegre ettiklerini aktarıyor. Kulaberoğlu, “Öğrencilerimizin kitaptaki karakterleri ve olay örgüsünü görerek, duyarak, okuyarak deneyimlemesini ve çoklu algıyı harekete geçirerek öğrenmelerinin sürdürülebilir ve hayatlarına etki edecek şekilde olmasını hedefledik” diyor.

BURS ORANI KADAR İNDİRİM: Uğur Okulları nda erken kayıt dönemi azalan oranlarla temmuz ayına kadar devam ediyor. Veliler erken kayıtta, okul kontenjanından ve indirimlerden faydalanıyor. Her yıl gerçekleştirilen Uğur Bursluluk Sınavı kapsamında sınava giren öğrencilere de kazandıkları burs oranı kadar indirim sağlanabiliyor. Uğur Okulları kampüslerinde erkenSTEM ve STEM Laboratuvarları, bilgi ve iletişim teknolojileri ile fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, okul öncesi kademesindeki öğrenme merkezi, görsel sanatlar ve müzik laboratuvarları var. Ayrıca sınava hazırlık merkezi, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi bilimsel, kişisel, fiziksel ve entelektüel gelişimi sağlayan birçok fizikî olanak da yer alıyor.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

Öğrencilerini ‘Apply Fentek’ ile seçiyor

İLK LİSE KABUL MODELİ: Fen eğitimine .yenilikçi yaklaşımıyla geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek üzere 2006’da kurulan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise. Kurum, Türkiye’nin ilk lise kabul modeli Apply Fentek ile kendi öğrencilerini seçiyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, Apply Fentek ile çok aşamalı değerlendirmelerden geçiyor. Bu yıl sonuçları 12 Nisan’da açıklanacak online sınavda başarılı olan adaylar, 15-21 Nisan’da Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu’nun düzenleyeceği mülakatlara katılmaya hak kazanacak. 24 Nisan-5 Mayıs’ta kazananlara bildirilecek mülakat sonuçlarının ardından Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek adaylardan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nde okumaya hak kazananlar 6-26 Mayıs’ta kayıt yaptırabilecek.

SINAV VE PORTFOLYO: Öğrencilerin Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’ne kabul edilmeleri için sınavdan aldıkları puan ile merkezi geçiş ortak sınavında aldıkları puan önemli. Buna ek olarak başarılarını, sosyal aktivitelerini ve becerilerini içeren sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi gibi dokümanlardan oluşan portfolyolarını da Apply Fentek web sitesinden sisteme yüklemeleri, online sınava katılmaları ve kolejin akademik kadrosu tarafından bire bir gerçekleştirilecek mülakata girmeleri gerekiyor.

KARİYER HEDEFLERİ ÖNEMLİ: Öğrencilerin sundukları portfolyolarda kendilerini, hedeflerini, neden Fen ve Teknoloji Lisesi’nde eğitim almak istediklerini belirten kariyer hedeflerini anlatmaları bekleniyor. Sertifikalarını, okul harici eğitimlerini, referans mektuplarını, katıldıkları ulusal veya uluslararası yarışmalar ile derecelerini, proje çalışmalarını, spor ve sanat faaliyetleri ile sosyal sorumluluk projelerini belgelemeleri de beklenen şartlar arasında.

CEREN ORAL
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir