Yahudiler gıda ile neden uğraşıyor?

Yahudiler gıda ile neden uğraşıyor?

Günümüz dünyasında Yahudiler, petrol ve fmansın yanı sıra; tohum, gıda ve ilaç endüstrisinin de hâkimi durumundalar. “Israiloğullarına sor ki, kendilerine nice apaçık nimetler verdik. Kim nimetler/mucizeler kendilerine geldikten sonra Allah’ın nimetini değiştirirse, şüphesiz Allah’ın cezası pek şiddetlidir” ayetindeki İsrailoğulları’na (Yahudilere) yönelik işaret son derece düşündürücüdür. Çünkü günümüzde, tohum/bitki ve diğer canlıların genetik yapısını değiştiren firmaların neredeyse tamamına yakını, Yahudi ve Siyonist ailelere aittir.104 Bu veri ile Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Ebu Hureyreden (r.a.) rivayet olunan, “Eğer Beni İsrail olmasa idi, yemek bozulmayacak, et de kokmayacaktı…”hadis-i şeriflerinin örtüşmesi de oldukça manidardır.

Yahudiler gıda

Katâde’nin bu hadis-i şerifle ilgili beyanına göre, İsrailoğulları’na her gün sabahtan akşama kadar gökten bıldırcın kuşu ve kudret helvası’08 ikram edilirdi. Kendilerine verilen emir mucibince; bunlardan yalnız günlük ihtiyaçlarını alır, cuma ile cumartesi günlerinin nafakasını da biriktirirlerdi. Fazla bir şey biriktirirlerse bozulur, kokardı. İşte yiyeceklerinin bozulup kokması bundan kalmıştır.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir