Yemlere kan eklenebilir mi?

Yemlere kan eklenebilir mi?

Yemlere kan eklenebilir mi?

Yemlere kan eklendiği bilgisini, hangi yemciye sorsanız reddeder. Çünkü gelecek tepkilerden emin değildir. Yemlere kan eklenmesi, İslâm Hukuku açısından sorunlu olsa bile, modern hukuk açısından hiçbir sorun içermez. Türk Gıda Kodeksi, Et Ürünleri Tebliği ‘tuzlanmış veya kurutulmuş kan, tuzlanmış veya kurutulmuş kan plazmasını’ kan ürünü olarak kabul ederek kullanımına izin verir. Hiçbir mezhep, kanın hiçbir hâlinin, insan veya hayvanlarca tüketilmesine izin vermez.

tavuk yemi

Çünkü Allah (c.c.); “Ölü eti, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen… size haram kılındı!’buyurarak, kan konusunu tartışmasız hâle getirmiştir. Buradaki tek istisna, ‘damarlarda kalan kan, balık kam, ciğer ve dalaktır. Ayrıca İbn Arabi’ye göre, “Âlimler; hayvan boğazlandığında akıtılan kanın murdar olduğu, yenmeyeceği ve ondan herhangi bir yolla yararlanılamayacağı konusunda ittifak etmişlerdir.” O kadar ki, meşhur Hanefi âlimlerinden Cessâs, bu maddelerin haram kılınışının, her türlü yararlanmaya şamil olduğunu, binanaleyh ölmüş hayvan etinden, hiç bir suretle yararlanılmayacağım, hatta köpeklere ve diğer et yiyenlere dahi yedirilemeyeceğini, çünkü bunun da bir nev’i yararlanma olduğunu söyler.

Son dönem âlimlerimizden rahmetli Ömer Nasûhi Bilmen hoca, ilmihalinde mezbaha atıklarının hayvan yemi olarak kullanılması konusunda; “Pak olmayan şeyleri, meselâ bozulup temizliğini kaybeden kokmuş etleri, vesaireyi, etleri yenilebilen hayvanlara yedirmek caiz değildir” demektedir.

Ben uzun yıllardır tavuk ürünlerini yemiyorum. İçerisine tavuk eklenenleri de. Çünkü tavuk meselesi, eldeki veriler ışığında bizim açımızdan ‘şüphenin de ötesindedir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir