Kan Aldırmakla Arınmak

Kan Aldırmakla Arınmak

Vücuttaki fazla ve zararlı maddelerden kurtulmak için yapılacak arınmanın bir yolu da kan aldırmaktır. Kan aldırmak, arınmak için bir yoldur, fakat bunun çok önemli şartları, kuralları vardır ve sadece hekimler tarafından uygulanır.

Kan aldırmak; kanda bulunan ve vücuda yayılan bütün fazlalıkların ve artıkların en kolay temizlenme yoludur. Vücuttaki hıltlar da kana döküldüğünden kan aldırmakla bütün bu hıkların fazlalıkları da atılmış olur. Kan almanın en önemli arınma yollarından biri olduğunu düşünen hekimler kan alırken arınmanın miktarını ayarlamanın kolay olduğu görüşündedirler. Bunu şöyle ifade ederler; “Diğer temizleme yöntemlerine (kusmak ve ishâl) göre kan aldırmanın bir fazileti de şudur: Kan alınırken kanın rengi ve kıvamına bakarak ne kadar alınmak ge-rekiyorsa o miktarda akıtarak maslahat görülür. Oysa müshil veya kustu-rucu ilaçlardan bir kusur ve eksiklik meydana gebe, onun kusurunu yine başka bir ilaçla telafi etmek gerekir. Hatta kusmak veya ishâlde istenmeyen derecede aşırılık (ifrat) olsa, durdurulması için yine başka bir ilaç yapmalı gerekir. Bu sebepten, hiçbir temizlenmenin (istifrâğın) fazileti kan aldırmanın yerini tutmaz. ”

Kan aldırmak

Kanın faydalarından birisi de insanın cildinin rengini taze ve renkli tutmasıdır. Bu menfaatinden ötürü bazı eski hekimler kan aldırmayı hiçbir halde uygun bulmamışlardır. Oysa bu görüş hatadır. Çünkü kanın faydalı olma hali, vücuda gerekli miktarda olmasındadır. Ne zaman ki miktarı gereğinden fazla olur ve mizacı dönüp hastalıklara sebep olursa, artık onu eksiltmek gerekir.

 
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir