Kepçe Kulak Tedavisi ve Estetiği

Kepçe Kulak Tedavisi ve Estetiği

Kepçe kulak estetiğinde optimal sonuca ulaşmak için birden fazla teknik gerekebilir. Standart bir teknik olmamakla beraber son 50 yılda tarif edilmiş yüzlerce teknik bulunur. Kepçe kulaklar, aşırı konkal (kulak çukurunu ve derinliğini yapan) kıkırdak veya antihelix’in (silik kıkırdak belirginliği) az gelişmişliği gibi ele alınan deformiteye göre kategorilere ayrılabilir. Deformiteyi düzeltmek için en uygun uygun teknik, ameliyat öncesi fizik muayeneye dayanır. Kepçe kulak ameliyatında zamanlama da en az seçilecek teknik kadar önemlidir.

Kulak Splinti ve/veya Kalıplama

Yenidoğan dönemi, kulak kepçesini düzeltme yeteneği nedeniyle benzersizdir.Doğumda kaydedilen kulak kepçesi bozukluklarının yalnızca yaklaşık üçte biri ilk hafta içinde kendi kendine düzelir.Yenidoğan döneminde kulak kıkırdağının esnekliğinin, dolaşımdaki yüksek anneden geçen (maternal) östrojen seviyelerine ikincil olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle kulak kepçesi deformitelerinin cerrahi olmayan tedavisinin en başarılı olduğu zaman ilk 3 aydır.

Ameliyatsız kepçe kulak estetiği literatürde ilk kez 1980’lerde bildirilmiştir. Kurozumi ve ark., kulak deformitesi olan bir çocuklarda kulağın köpükle splintlenmesinden sonra başarılı bir şekilde düzeltilmesi işlemini başarıyla literatüre kazandırdılar. Matsuo ve ark. yaşamın ilk yılında cerrahi olmayan bantlama ve kalıplama ile tedavi edilen 150 mükemmel kulak kepçesi deformitesi onarımı bildirdiler.

Literatürde birçok cerrahi splintleme ve/veya kalıplama yöntemi bildirilmiştir. Bunlar, prefabrik, ticari olarak temin edilebilen sistemlerle, diş ruloları ve cerrahi bant gibi kolayca bulunabilen malzemelerin kullanımını içerir. Bu tekniklerle antihelikal kenar deformitelerinin %70’inin tatmin edici bir şekilde düzeltildiğini bildirmiştir.

Konka deformitelerinde bu düzelme sadece %26 ile sınırlı kalmıştır. Kalıp ve splint tedavileri için 6 haftalık bir süreye ihtiyaç duyulur. Doft ve ark. yaşamın 2 haftasından önce EarWell sistemini kullanarak tedaviye erken başlanmasıyla, 2 haftalık bir tedavi süresi ile mükemmel düzeltme sağlandığını bildirmişlerdir.

Kepçe Kulak
Kepçe Kulak Tedavisi

Cerrahi İşlemler:

Kulak Kıkırdağının Belirsizliğinin Düzeltilmesi

Kepçe kulakta kulakta belirsiz kontura neden olan Antihelix’in yetersizliğini ele almak için uygun teknik arayışları, üzerinde en sık tartışılan konulardandır. Kıkırdak koruyucu yaklaşıma karşı, işlem sırasında kulak kıkırdağının kesilip kesilmemesine bağlı olarak kıkırdak şekillendirmesinde birden çok teknik tanımlanmıştır. Her 2 grubun da avantajlar ve dezavantajları vardır.

Kıkırdak Koruyucu Teknikler

Kıkırdak koruyucu teknikler, esnek kıkırdağı olan hastalarda ve hafif ile orta derecede antihelikal deformiteleri olan hastalarda antiheliksin belirsiz konturunu düzeltmek için en sık kullanılan işlemlerdir. Kıkırdak koruyucu teknikler genellikle kulakta daha az travma yaparak gerçekleştirlir. Bu erken iyileşmeye katkı sağlarken daha nadir post op kanama riski ve kıkırdak harabiyeti anlamına gelir. Otoplastide en çok atıfta bulunulan kıkırdak koruyucu teknik, kulak kıkırdağını kendi üstünde bükerek şekillendiren sütürleri ilk kez tanımlayan Mustarde tarafından tanıtılmıştır (1963).

Kıkırdak Kesme Teknikleri

Kıkırdağın kesilmesini içeren otoplasti teknikleri, erişkinlerde sıklıkla karşılaşılan sert kıkırdak için en uygundur.Literatürde açıklanan kıkırdak kesme tekniklerine yönelik birçok yaklaşım vardır. Bu teknikler kıkırdağın kesilip kesilmemesine göre değişir. Yaklaşım, kesinin tam kalınlık ve kısmi kalınlık ve anterior ve posterior yaklaşımı içerip içermediklerine göre değişkenlik gösterir.

Kesisiz (iple) Otoplasti

Diğer yüze ait plastik cerrahi uygulamalarındaki trendde olduğu gibi, daha az invaziv bir otoplasti yöntemine sahip olma isteği Fritsch’in insizyonsuz otoplasti tekniğine ilişkin ilk tanımını 1995’de yapmasına kaynaklık etmiştir. Revizyonu sık gerektiren bir tekniktir. Bir çok modifikasyonla teknik daha sık kullanılmaya başlansa bile her hasta ve kulak için uygulanmaz.

Ameliyat sonrası realist beklentiler şöyle sıralanabilir:

  • Erken ve ağrısız iyileşme
  • Kalıcı sonuçlar
  • Simetri
  • Kulak memesi sorunlarının giderilmesi
  • Eş zamanlı diğer kıkırdak deformitelerinin giderilmesi (makrotia, büyük kulak veya kulak memesi yarıkları vb)

 
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir