10 yıla kadar hapis cezası geliyor

10 yıla kadar hapis cezası geliyor

Teklife göre nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Fiili suç teşkil etmediği takdirde; bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına idari para cezası tutarı 35 bin TL’ye çıkarılacak. Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alacak. Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacak. Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Hayvanları dövüştüren kişiye 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek.

HAYVANLAR artık bir “can” olarak görülecek. Türk Ceza Kanu-nu’ndaki hayvanlarla ilgili konu “mala zarar verme” olarak değil, “cana zarar vermek” olarak görülecek, ister sahipli ister sahipsiz olsun bir hayvanı kasten öldürme, bir hayvan neslini yok etme, işkence etme, acımasızca veya zalimce muamelede bulunma, cinsel ilişki ve hayvan dövüştürme fiilleri “kabahat” kapsamından çıkarılarak “suç” olacak. Ticari amaç güdülmeksizin bakılan ev hayvanı, bulunduğu yere bakılmaksızın sahibinin borcu nedeniyle hac-zedilemeyecek. Teklife göre, kedi ve köpek sahiplerine 31 Aralık 2022’e kadar hayvanlarını dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek ve terkleri yaptırıma bağlanacak. Söz konusu hayvanlarını kayıt altına alınmaması halinde hayvan başına bin 200 TL, ev hayvanını terk edene ise hayvan başına 2 bin TL idari para cezası verilecek. Ev hayvanı satış yerlerinde (pet-shop) kedi ve köpek bulundurulamayacak. Bu yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca izin verilen ev hayvanı üretim yerlerindeki kedi ve köpeklerin satışı yapılabilecek. Bu hüküm, teklifin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra uygulanacak.

BAKIMEVİ KURULUŞUNA TEŞVİK…

AK Parti milletvekillerin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçen hafta TBBM’ye sunuldu. Teklife göre yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurabilecek. Ayrıca yerel yönetimler hayvan hastanesi de kurabilecek Hayvanlarının korunması amacıyla bakımevleri ve hastaneler kurmak için, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak. Bu amaçla Bakanlık bütçesine ödenek konulacak. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerce ayni veya nakdi bağış Bakanlığa ve yerel yönetimlere yapılabilecek. Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler 31 Aralık 2023, diğer belediyeler ise 31 Aralık 2025’e kadar hayvan bakımevlerinin kuruluşunu gerçekleştirecek.

YUNUS PARKLARI KURULAMAYACAK

Kanun teklifi ile hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklanıyor. Teklife göre mevcut işletmeler herhangi bir nedenle kapasite artırımına gidemeyecek, üretim yapamayacak. Bu yasaklara aykırı davrananlara hayvan başına 25 bin TL idari para cezası verilecek.

Teklife göre ev hayvanını terk etmek, hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak, bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların Türkiye’ye girişini, satışım ve reklamını yapmak hayvanlarla ilgili yasaklar arasına eklenecek. Tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’nm yapacağı düzenleme yürürlüğe girinceye kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio köpek türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye’ye girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin TL idari para cezası verilecek. Bu hayvanların sokağa terki halinde 30 bin TL idari para cezası uygulanacak.

İDARİ PARA CEZALARI ARTIRILIYOR

Kanun teklifiyle idari para cezaları artırılıyor. Teklife göre, hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına kesilen para cezası tutarı bin TL’ye çıkarılacak. Hayvan satışı sırasında hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğunu ihlal edenlere hayvan başına 500, ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulunduranlara hayvan başına bin 500 TL idari para cezası verilecek. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, dövenlerin de aralarında bulunduğu “hayvanlarla ilgili yasakları” çiğneyenlere hayvan başına bin 500 TL idari para cezası verilecek.

Hülya Genç Sertkaya
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir