Cildimize Bölgesel Detoks

Cildimize Bölgesel Detoks

Extraselüler matriksin vücudun gençleşmesi açısından önemine vurgu yapan Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Oztürk, cildin bölgesel detoksuna yardımcı bir tedavi yöntemi olan “Biodermogenesi” uygulamasının vücudumuza etkileri ve faydalan hakkında merak edilenleri açıklıyor.

Bedeni bir bütün olarak kabul edip, sadece cildi korumak, güzelleştirmek, gençleştirmek hayalinden vazgeçmemiz gerekiyor. Her zaman vurguladığım gibi cildimiz bedenin dışa açılan en geniş kapısıdır ve tüm bedenin genel sağlığının habercisi, koruyucusu ve terazisidir.

Bedende, pek varlığından haberdar olmadığımız ancak tüm hücrelerimizin sadece onun dengesini korumak için yoğun çaba sarf ettiği bir ortam daha vardır ki bu geniş dünyaya; Extraselüler Matrix yani, Hücreler Arası Bağ Dokusu diyoruz. Tüm organlarda, hücreler kana geçmek üzere bu ortama su, çeşitli elementler, besin, hücresel atıklar ve toksin alıp verirler. Bu hücreler arası matriksin asidik ortamı, organın fonksiyonunu etkiler. Örneğin diabet, kronik inflamatuar hastalıklarda tüm bedende bu matriksin pH değeri düşük, ortam asidiktir. Asidik ortam çok tehlikelidir. Bu ortamda onarım ve rejenerasyon çok yavaştır veya hiç yapılamamaktadır. Asidik ortamdaki hücrelerde toksin birikimi ve hasarı da şiddetli olur.

Beden, bu extraselüler matriks sayesinde bir bütündür. Bu sıvı ortam enformasyon yani bilgi deposudur. Bedenin tüm sırları, tüm sessiz konuşmaları orada olur. Ayrıca bu sıvı ortamın detoksu bedende organlarının gençleşmesini, hücrelerin rejenerasyonunu, iyileşmesini sağlar.

Cilt, geniş bir alanı kaplayan bir organ olduğu için detoks tedavilerinde bu hücreler arası sıvının detoksuna yardımcı olabilir. Cildin detoksu bu yolla tüm bedenin arınmasını, temizlenmesini sağlar.

Ozon sauna, cilt aracılığıyla bedeni temizlerken; cildin bölgesel detoksuna yardımcı olan tedavi yöntemi de Biodermogenesi’dir.

Biodermogenesi, çok temel bir prensiple çalışmaktadır. Tek tek uygulama alanındaki hücrelerde, hücre zarında Na-K kanallarını uyararak elektriksel bir aktivite başlatılır. Yaşlanma sürecinde çeşitli sebeplerle hücre zarında madde alışverişini sağlayan kanallar tıkanmakta ve yavaşlamaktadır. Biodermogenesi uygulaması sonrası hücre zarındaki kanallar açılır ve madde alışverişi artar. Faydalı maddeler içeri alınırken, toksin ve zararlı maddelerin hücre dışına çıkışı sağlanır. Ayrıca hücre zarı elektriksel olarak uyarıldığında, yani şarj olduğunda, o hücrenin görevi neyse, o görevi yapma hızı artar. Ayrıca Biodermogenesi uygulama alanındaki ciltte yukarıda bahsettiğim, hücreler arası sıvının temizlenmesine, hücrelerin içindeki toksinlerin azalmasına yardımcı olur. Böylece detoks etkisi yapar.

Cildimizde; Biodermogenesi tedavisi He uyardan iiç önemli temel hiicre var: Birincisi; üst deri yani epidermisin keratinosit dediğimiz bazal tabaka ölü deri hücreleridir. Biodermogenesi tedavisi ile bu hücrelerin döngüsü ve cildin kendini yenileme hızı artar. Yenilenen cilt parlak ve pürüzsüz görünüp ince kırışıklıklar azalır.

Biodermogensi ile uyarılan ikinci hücre grubu Melanositler; renk yapan hücrelerdir. Çatlak alanlarında beyaz rengin sebebi o alanda, bazal tabakada bu hücrelerin sayıca çok azalmış olmasıdır. Sayıca az olan bu renk hücrelerinin uyarılması, sayıca artış olmamasına rağmen o bölgede cilt renginin tekrar geri gelmesini sağlar. Çatlak alanlarındaki beyaz renk kaybolur. Tedavi yaz aylarında rahatlıkla yapılabilir. Hatta çatlak alanına 4-5. seanstan sonra güneş maruz kalmak renk hücrelerini uyararak tedavi sürecini hızlandırır.

Biodermogenesi ile uyarılan en önemli üçüncü hücre; orta derinin temel hücresi fibroblastlardır. İşte bu hücreler çalışmaya ve kollajen, elastin ve hyaluronik asit üretmeye başlar. Daha evvel videolarımda anlattığım gibi diğer tedavi yöntemlerinde kollajeni temelde arttırmak mümkün iken, Biodermogenesi ile çatlak alanlarında asıl parçalanan elastin liflerin yapımı uyarılır. Biodermogensi’yi diğer yöntemlerden daha efektif, etkili kılan da işte bu özelliği, elastin liflerde anlamlı artış yapabiliyor olmasıdır.

Biodermogenesi yöntemi yüz, boyun, dekolte, eller, göğüs, karın, kollar, bacaklar gibi tüm vücut bölgelerinde uygulanabilir.

Yanık izi ve ameliyat izi, sivilce izleri ve cilt çatlaklarında oldukça başarılıdır. Cilt gençleştirmede kırışıklık ve sarkmanın iyileştirilmesinde yine yan etkisiz acısız kansız bir uygulamadır. Dış genital bölgenin, kadında ve erkekte gençleşmesine yardımcı olur. Hemen her yaşta ve her mevsimde uygulama yapılabilir. Biodermogenesi, bedende geniş alanlara uygulanabilir.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir