Kastamonu Turizmde 12 Ay Cazibe Merkezi

Kastamonu Turizmde 12 Ay Cazibe Merkezi

Türkiye’de orman varlığı en zengin il olan Kastamonu, yaz ve kış turizmi açısından büyük potansiyele sahip. Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile dikkat çeken il, yeraltı kaynakları açısından da büyük fırsatlar sunuyor…

YAŞAR KARADENİZ
Kastamonu Valisi

TARİH boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kastamonu İlimiz Roma, Bizans, Selçuklu ve Anadolu Beylikleri döneminde başkentlik yapmış, 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı Devleti sınırlarına katılarak önemli bir sancak haline gelmiştir. Çanakkale Savaşları’nın yanı sıra İnebolu-Ankara lojistik hattında kağnılarla cephane taşıyarak İstiklal Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir etken olan ilimiz, İnebolu mavnacılarından başlayarak kağnı kollarını çeken Şerife Bacılar, Halime Çavuşlar, Necibe Nineler gibi efsane niteliğinde tarihi olaylara konu olmuştur. Çanakkale Savaşlarında Kastamonu en çok şehit veren iller arasında yer almıştır.

Kastamonu, 2016 yılı rakamlarıyla 376.945 nüfusu, biri İl Belediyesi, 19’u İlçe Belediyesi, 1065 köy, 2591 ünite olmak üzere toplam 3676 yerleşim birimi ve 9357 km köy yolları ağı ile ülkemizin önemli illerinden biridir.

BENZERSİZ BİR COĞRAFYADAYIZ

Yüzde 67’si ormanlarla kaplı olan ilimizde düzenlenen ahşap fuarıyla zengin orman varlıkları değerlendirilerek ahşap sektörünün ülke genelinde adının duyurulması amaçlanmaktadır.

Evliyalar Şehri olan ilimiz inanç ve kültür turizminde önemli eserlere sahip olup 1898 adet tescilli kültür varlığı ile ülkemizde önemli bir yere sahiptir.

Kastamonu ili topraklarının yüzde 74.6’sı dağlık ve engebeli arazilerden oluşmaktadır. İlin kuzeyinde Batı Karadeniz Dağları, Karadeniz sahiline paralel olarak İsfendiyar (Küre) Dağlan, güneyinde ise yine doğu-batı uzantılı İlgaz Dağları yer alır. İlin en yüksek noktası 2565 metre yüksekliği ile Çatal İlgaz Tepesi’dir.

İlimizde 17 askeri yapı, 345 dinî kültürel yapı, 32 idari yapı, 1359 sivil mimari yapı, üç tarihi sit, 132 arkeolojik sit, beş kentsel sit, beş doğal sit olmak üzere toplam 1898 tescilli kültür varlığı mevcuttur.

İlimize ait başlıca kültür varlıkları, Saat Kulesi, Kastamonu Kalesi, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Y akup Ağa Külliyesi, İsmail Bey Külliyesi, Nasrullah Külliyesi, Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii, Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı, Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi, Evkaya Kaya Mezarları, Ata Bey Gazi Camii (Kırk Direkli Camii), Aşıklı Sultan Türbesi, Liva Paşa Konağı Etnografya Müzesi, Arkeoloji Müzesi, İnebolu Türk Ocağı Binasıdır.

İlimizin kültürel ürünleri, Kastamonu pastırması, çekme helva, Kastamonu simidi, Kastamonu fanilası, el düğümlü dokumaları, Evrenye bıçağı, Tosya çakısı, Tosya kesesi, Tosya pirinci, İhsangazi siyez bulguru, Taşköprü sarımsağı, Devrekâni cırık tatlısı, Cide sarı yazma, taş baskı sofra örtüleridir.

TURİZMDE CAZİBE MERKEZİ

Kastamonu’ da turizm işletmesi belgeli 18 adet otel faaliyette olup, dokuz adet seyahat acentesi bulunmaktadır. Bakanlığımızdan turizm yatırım belgeli iki adet otel mevcuttur. İlimizde yer alan toplam otel sayısı 124 olup, toplam yatak kapasitesi 1164’tür.

îlimiz; adı geçen tarihi ve kültürel mekânları ile kültür turizmi, Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, İnebolu, Doğanyurt sahilleri ile yaz turizmi ve İlgaz Dağı Kayak Merkezi ile de kış turizmi açısından bir turizm cazibe merkezidir.

Aynca İlimizde 2011 yılından itibaren her yıl düzenlenen ‘Kastamonu Ahşap Fuarı’ mobilya sektöründeki yenilikleri ve son teknolojileri takip etmek isteyen ziyaretçilerle, mobilya ve diğer ahşap sektör temsilcilerinin buluşmasını sağlayarak ilimiz turizmine ayrı bir canlılık kazandırmaktadır.

İlimizin doğal zenginlikleri, İlgaz Dağı Millî Parkı, Küre Dağlan Millî Parkı, Pınarbaşı ilçemizde Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Ilgarini Mağarası, Azdavay ilçemizde Çatak Kanyonu, Araç ilçemizde birbiri ardına sıralı 21 adet yayla, Cide ilçemizdeki Gideros ile Çatalzeytin ilçemizdeki Ginolu Koylarıdır.

Kasaba Köyü Mahmutbey Camii, 1366 yılında Candaroğlu Hükümdarı Emir Mahmut Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami içinde, ahşap tavan ile kök boyadan yapılan nebati süslemenin orijinali bulunmaktadır. Cami 2014 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras listesine alınmıştır.

SANAYİDE FIRSAT ÇOK

İlimizde merkez ilçede 23, Tosya’da 18, Seydiler’de dokuz işletme ve Taşköprü’de kurulan Organize Sanayi Bölgesi ile toplamda dört adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevcut olup, işletmelerde 2099 kişi istihdam edilmektedir.

Kastamonu Şeker Fabrikası’nda 744 kişi istihdam edilip, 2016 yılı işlenecek pancar miktarı 165 bin tondur. Küre Eti Bakır işletmesinde 717 kişi istihdam edilip, yıllık bakır üretim miktarı 172 bin 283 tondur. SFC Entegre işletmesinde 370 kişi istihdam edilip, yıllık üretim miktarı 3.703.899 metrekaredir. Kastamonu Entegre işletmesinde 167 kişi istihdam edilip, yıllık üretim miktarı 220 bin metreküptür.

İlimizde çıkarılan başlıca madenler: bakır, kuvars kumu, kömür, pirit, manganez, alçıtaşı, krom, kuvarsit, feldispet, linyit, mermer, kaynak taşı, tuğla- kiremit kili, kil, kalker, bazalt, kobalttır. Kastamonu Havalimanı 5 Temmuz 2013 tarihinde hizmete girmiştir.

ORMAN ZENGİNİ BİR BÖLGE

îlimiz zengin bitki örtüsüne sahip olup yüzde 65’i ormanlarla kaplıdır. İlimiz koru ormanlarında 146 milyon metreküp ile servet bakımından en zengin ildir.

iki adet millî park (Küre Dağları Millî Parkı, İlgaz Dağı Millî Parkı), üç adet tabiat parkı, dört adet tabiat anıtı, dört adet ise yaban hayatı geliştirme sahası, 44 avlak sahası mevcuttur.

Gökırmak Kırık Projesi Batı Karadeniz havzasmda Kastamonu ilinin güneyinde, Kastamonu-Ankara karayolunun 20. kilo-metresindedir. Baraj, Karasu Çayı Vadisi ve İhsangazi arasındaki 92.227 dekar alana sulama suyu sağlayacak olup, Kastamonu iline 13,82 hm3/yıl içme suyu temini gerçekleşecektir. Yıllık 52 milyon 751 bin 723 TL gelir sağlanacaktır.

Ulusal ölçekte bir kış turizm merkezi olan İlgaz Dağı, Kastamonu İlgaz 2 Projesi (Yurdun Tepe) projesiyle uluslararası öneme sahip bir kış turizmi merkezi konumuna yükselecektir. 2017 yılrnda KÖYDES’ten en fazla ödenek 43 milyon 905 bin 756 TL ile ilimize verilmiştir. Bu ödenek ile Kastamonu iller arasında birinci sıradadır.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir