Boşanmada Çocuk Kimde Kalır?

Boşanmada Çocuk Kimde Kalır?

Boşanmak üzere olan annelerin en çok merak ettiği konulardan biri de boşanma esnasında çocuğun kimde kalacağı yani velayetidir. Çünkü babalar çoğu zaman evliliği kurtarmak ve kadının gitmesine engel olmak için anneleri çocuğu alıp vermemekle tehdit ederler.

Hâkim, çocuğun kimde kalacağına karar verirken çocuğun geleceğini düşünür. Kararda asıl olan çocuğun menfaatlerinin korunacağı, maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanacağı, ruhsal ve fiziksel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayabileceği ortamda yetişmesini sağlamaktır. Genel olarak yaşı itibari ile anne bakım ve ilgisine muhtaç olan çocukların velayeti anneye bırakılır. Kesin bir yaş sınırı olmamakla birlikte uygulamada genel olarak 7 yaşına kadarki çocukların velayetleri anneye bırakılır.

bosanmada cocuk

Ancak baba, olağanüstü hâllerde ( annenin akıl sağlığının ve ahlakının çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyecek derecede bozuk olması vs.) çocuğun velayetinin kendisine bırakılmasını talep edebilir, bu durumda iddialarını ispat edebilirse çocuğun yaşma bakılmaksızın velayet babaya da bırakılabilmektedir.

Velayette çocuğun cinsiyetine bakılmaz. Halk arasında kız çocuğunun velayeti anneye, erkek çocuğununki babaya bırakılır şeklindeki yaygın anlayış doğru değildir. Velayetin anneye bırakılması babalık hakkını sona erdirmez. Hâkim, haftanın belli gün ve saatlerinde çocuğunu görmeye ve birlikte olmaya izin verebilir. Anne babanın bu hakkını kullanmasını sürekli engellediği ya da çocuğa karşı görevlerini yerine getirmediği zaman baba açacağı bir dava ile velayetin kendisine verilmesini isteyebilir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir