Burs alamayan öğrenciler için hâlâ bir fırsat var

Burs alamayan öğrenciler için hâlâ bir fırsat var

BURS olmazsa birçok başarılı öğrencinin okuması mümkün olmaz. Bu anlamda hem devlet bursları hem de vakıflar tarafından sağlanan burslar büyük bir önem taşıyor, öğrencilere burs veren birçok kurum ve kuruluş başvuru sürecini tamamladı. Ancak burs alamayan öğrenciler için hâlâ bir fırsat var. Başvuru süreçlerini Ekim sonuna hatta Kasım ayma kadar uzatan resmi kurumları ve vakıfları derledik.

KYK BURSU

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerin tamamlamasının ardından başlıyor. 2021-2022 KYK burs başvuru larmın, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardın dan Ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor. İlgili işlemle e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kuramlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. 2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı. Burstan ön lisans ve lisans öğrencileri faydalanabiliyor. ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabiliyor. Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler ise burstan yararlanamıyor.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları” ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvuru tarihlerini 01 Kasım 2021 -15 Kasım 2021 olarak belirledi. 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup yükseköğrenim bursu aylık 400 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600 TL olarak belirlendi.

TÜBİTAK BURSU

Yükseköğretim Kurumlan Sınavı (YKS) sonucunda sayısal bölümler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat) için TYT puan türünde ilk 25.000’e girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar, TÜBİTAK BIDEB 2205-Lisans Burs Programı’ndan aylık 4 bin TL’ye kadar burs almaya hak kazanıyor. Ayrıca, söz konusu Program kapsamında bursiyer seçilip desteklenen öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak ve hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla “BİDEB 2248-Mentorluk Desteği Programı” kapsamında mentorluk desteği veriliyor. Mentorluk desteği, öğrencilerin kariyer hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla lisans eğitimlerinin sonuna kadar devam ediyor. Desteklenen bursiyerlerin yararlanması için “BÎDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında robotik, yenilenebilir enerji, yapay zekâ, etnobotanik, argümantasyon, gastro-nomi, hukuk, nükleer enerji gibi birçok alanda yüz yüze ya da çevrim içi eğitim programları düzenleniyor. “BÎDEB 2224 – Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı” kapsamında yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımları için destek sağlanıyor. 2205-Lisans Burs Programı 2021 yılı 2. dönem başvuruları, 25 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.

TÜBİTAK STAR PROGRAMI

Lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma eko-sistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla hazırlanan Star Programı’na başvurular 4 Ekim 2021 tarihinde açılacak, 15 Ekim 2021 tarihi saat 23:59’a kadar öğrencilerin proje tercih işlemleri devam edecek. Başvurular e-bideb.tubitak.gov. tr üzerinden alınıyor. Projeden üniversiteye giriş sıralaması 100.000 ve altında yer alan öğrencilerden not ortalaması 2.0 ve üstü olan, üniversiteye giriş sıralaması 100.001 ve 150.000 arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.0 ve üstü olan, üniversiteye giriş sıralaması 150.001 ve 200.000 arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.5 ve üstü olan lisans öğrencileri faydalanabiliyor.

SABANCI VAKFI BURSU

Sabancı Vakfı Burs Programıyla, 46 yılda 48 bin burs ile başarılı üniversite öğrencilerine destek oldu. Sabancı Vakfı’nın 2020-2021 eğitim yılı burs tutarı aylık 780 TL olarak açıklandı. Vakıf her yıl bin 500’e yakın öğrenciye burs veriyor. Üniversiteye girişten mezuniyete kadar devam eden Sabancı Vakfı Bursları, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreli nakit ödemeyi kapsıyor. Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmayıp, mezun bursiyer-ler dilerlerse gönül borçlarını ödemek için burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor.46 yılda 48 bin burs veren Sabancı Vakfı’nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor. Üniversiteye Giriş Bursu, Yükseköğretim Kurumlan Sınavı’nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor. Kalkınmada öncelikli İller Bursu, Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen öğrenciye veriliyor. Engelli öğrenciler Bursu, YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli beşer öğrenciye veriliyor. Sabancı Vakfı Vista Bursu ise, YKS’de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin Turizm işletmeciliği bölümlerine yerleştirilen lisans öğrencilerine veriliyor. Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, lstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik Üniversitesi. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin burs başvuru tarihleri için üniversitelerin burslarla ilgili bölümlerini takip etmeleri gerekiyor. Çukurova, Îstanbul-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversiteleri için başvurular www.e-bursum.com üzerinden alınıyor.

YEKÜV VAKFI

21. Yüzyıl Eğitim Ve Kültür Vakfı YEKÜV, devlet üniversitesi öğrencilerine eğitim bursu veriyor. T.C vatandaşı olan, başarılı ve eğitimini sürdürürken sosyo-ekonomik olarak zorluk çeken, İstanbul’daki devlet üniversitelerinden birini kazanmış veya okumakta olan öğrenciler başvuruda bulunabiliyor. Vakıf yönetmeliğine göre burslar; özel ve vakıf üniversitelerini, ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim, yüksek lisans, doktora ve İstanbul dışındaki üniversite öğrencilerini kapsamıyor.

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI BURSU

Vakıf, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlerin eğitim ve öğrenimlerine destek olmak üzere burs sağlıyor. Üniversite bursu haricinde özel burs programları da mevcut. Örneğin vakıf tarafından sağlanan müzik bursu, alanının önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurtdışında yüksek lisans eğitimi gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere veriliyor. Tüm başvurular e-bursum.com adresi üzerinden yapılıyor. Son başvuru tarihi 27 Ekim 2021. Burs miktarı ise 900 TL. Burstan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, ITÜ, ODTÜ gibi üniversitelerin öğrencileri faydalanabiliyor.

GÜBRETAŞ EĞİTİM BURSU

Lisans bursuna başvuracak öğrencinin ailesinin çiftçi olması, ziraat fakültelerinin hazırlık veya l’inci sınıfına ilk kez kayıt yaptırmış olması, ziraat fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birine kayıt yaptırmış olması şartları aranıyor. Bu yıl lisans öğrencisi bursiyerlere Ekim-Hazi-ran arasında 9 ay boyunca aylık 420 TL ödeme yapılacağı belirtiliyor. Başvurular 4-15 Ekim 2021 tarihlerinde yapılabilecek. Gübretaş tarafından Tezli Yüksek Lisans Bursu ve Doktora Bursu da veriliyor. Bu burslarda da yine ailenin çiftçi olması şartı aranıyor.

TEKFEN VAKFI

Tekfen Vakfı, kamuya açık (Grup Dışı olarak ifade edilir) ve Tekfen Grup Şirketleri çalışanlarının çocuklarına ya da bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine (Grup İçi olarak ifade edilir) olmak üzere, iki kategoride burs tahsis ediyor. Başvuru sahibinin ailesinde en yüksek gelir sahibi kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 5.370 TL ve altında olması şartı aranıyor. Aile gelir kriterine uyan öğrencinin başvurusu, Türkiye genelinde sınav sıralaması/mezuniyet notuna göre değerlendirmeye alınıyor. Vakfın amacı, öğrenciyi okumakta olduğu akademik birime ilk girdiği seneden mezun edinceye kadar desteklemek. Bu nedenle başvurularda öncelik, o akademik birimi yeni kazanan öğrenciler. Yeni kazanan öğrenciler, okullarını kazandıkları sınav sonucuyla (TEOG, LYS, YGS, DGS) ya da diploma notu ile değerlendirmeye alınıyor. Başvurular 18 Ekim 2021 tarihine kadar devam ediyor. Burs miktarı ise, 1005 TL.

YÜCEL KÜLTÜR VAKFI

Vakıf tarafından verilen Yetenek (Sanat ve Spor) Bursları, 28 yaşma kadar her katılımcıya açık. Bu burs, ferdi bir burs tipi olup kültür, sanat, spor alanlarında başarılı ve imkânı kısıtlı gençlerin yürüttüğü çalışma ya da projelere yapılan tek seferlik bir maddi destek. Yönetim Kurulu, başvuru yapan kişinin talep ettiği destek miktarının tamamını, bir kısmını, talep edilenden fazlasını karşılayabiliyor ve sağlanan desteğin süresini uzatabiliyor. Destek isteyen kişinin sanat veya spor alanında katılmak istediği bir program, yarışma, bastırmak istediği bir kitap, açmak istediği bir sergi gibi her türlü faaliyeti üstün yetenek kapsamında desteklenebiliyor. Yetenek (Sanat ve Spor) Bursu’nun birincil kriteri destek istenilen çalışma veya projenin özgün olması ve başvuru yapan kişinin üstün başarılı olmasıdır. Başvuru için öğrenci olma şartı da aranmıyor.

Cem GÜNERİ/ Sabancı Üniversitesi Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı
“Kontenjanın yüzde 58’ini ayırdık”

Sabancı Üniversitesi olarak lisans seviyesinde kontenjanımızın yarısından fazlasını burslu öğrencilere ayırıyoruz. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri Fakültelerimizde sunduğumuz yüzde 100 ve yüzde 50 burs imkânlarıyla toplam kontenjanımızın yüzde 58’ini 2021 Yükseköğretim Kurumlan Sınavı sonuçlarına göre başarı sıralamasında ilk 50 bine giren öğrencilere sağladık. Bu burs imkânlarına ek olarak üniversitemize yeni kabul edilen öğrencilerimize Onur Bursu, Sakıp Sabancı Üstün Başarı Bursu, Şehit Çocukları Bursu, Milli Sporcu Bursu ve Diploma Katkı Bursu olanakları sunuyoruz. Ayrıca öğrenime devam eden öğrencilerimize de Sakıp Sabancı Teşvik Bursu, Dilek Sabancı Bursu, Hacı Sabancı Bursu, Türkan Sabancı Bursu, Sabancı Vakfı İhtiyaç Bursu, Tenzile Erdoğan Bursu, Ayşe (Gül] Aktaş Bursu, Mehmet Zorlu Vakfı Bursu, Deloitte Eğitim Vakfı (DEVAK) Bursu, Aylık İhtiyaç Bursu imkânlarından faydalanabiliyorlar. Akademik başarısızlığa bağlı olarak herhangi bir burs kaybı söz konusu değildir.

Şekib AVDAGİÇ/ İstanbul Ticaret Odası (ITO) Başkanı
“Başarının pek çok kriteri var”

İstanbul Ticaret Odası olarak, İstanbul il sınırları içinde bulunan devlet üniversitelerinde öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitelerine ÖSYM tarafından yüzde 100 burslu olarak yerleştirilen veya yüzde 100 şehit bursu ile öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencilerine karşılıksız burs veriyoruz. Ekonomide başarının pek çok kriteri var elbette. Sermaye yapısı, girişimcilik kültürü, lojistik ve üretim teknolojileri gibi sayısız başlık zikredilebilir. Ama tüm bu finansal ve teknolojik hususlar bir tarafa, en önemli kaynak insandır. Dolayısıyla iş yaşamı ile başarıyı aynı potada buluşturmak istiyorsanız, insan kaynağını ve eğitimi öncelikli olarak görmeniz gerekir.

Örneğin mesleki eğitimin Türkiye için stratejik önemi kimse inkâr edemez. Keza öğrencilerin maddi ve manevi destek almalarının da eğitimden beklenen sonuçları almamızda büyük rolü var. İşte bu tür tespitlerin içini doldurmak hepimizin sorumluluğunda. İstanbul Ticaret Odası olarak biz bu noktada, eğitimi bir inşa faaliyeti olarak görüyoruz. Çünkü nitelikli insan, nitelikli üretimdir, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişme demektir.

Gerek okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasını gerekse de öğrencilerimizin desteklenmesini bu sebeple çok önemli görüyoruz. Şunu biliyoruz ki, iyi yetişmiş ve meslek sahibi nesillere yaslanan ekonomiler, doğal kaynaklar üzerine bina edilen ülkelerden çok daha güçlüdür. Küresel ekonominin geleceğine de bu pencereden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Son başvuru tarihi 22 Ekim 2021.

Mevlüt Kaya/ Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı
“Jeoloji mühendisliği seçenlere burs veriyoruz”

Maden Sektör Kurulu (EMİB, İMİB ve BAİB) olarak YÖK ile imzalanan protokol çerçevesinde 2020-2021 yılında maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği seçen ve belirli bir sıralamada olan öğrencilere burs vermeye başladık.

2021-2022 dönemin de bu projemize devam edeceğiz. Türkiye’nin maden sektöründeki rekabet gücünü artırıp, madenlerden aldığı verimi yükseltebilmesi için iyi yetişmiş nitelikli mühendislere ihtiyacımız var. Bu amaçla da Maden Sektör Kurulu (EMİB, İMİB ve BAİB) olarak YÖK ile imzaladığımız protokol çerçevesinde 2020-2021 yılında maden mühendisliği,jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği seçen ve belirli bir sıralamada olan öğrencilere burs vermeye başlandı.

Mustafa ŞENOCAK/ İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği [İDMİB] Yönetim Kurulu Başkanı
“Deri sektöründen mühendis adaylarına burs ve iş garantisi”

Deri ihracatçı birlikleri ile YÖK arasında 2019 yılında imzalanan protokole göre üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler, Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olan ve 2021 yılı tercih kılavuzuna göre 26 öğrenci kontenjanı bulunan deri mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkânından faydalanacak. Sınavda 20-60 bin arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 70’i, 60-100 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs alabilecek ve iş garantisinden faydalanabilecek. Deri sektörü olarak 2021 yılının ilk 7 ayında 164 ülkeye yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Sektör olarak dünyanın önemli tedarikçilerinden birisiyiz. Gençlerimize sağlayacağımız imkânlarla onları hem sektörümüze hem de ülkemize kazandıracağız. Projemize 2019 yılında başladık. Projemiz ile hem bölümün kontenjanları doldu hem de puanları arttı.

Ürün Dirier
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir