Hayatı kendimize yakıştırmak

Hayatı kendimize yakıştırmak

Hayatı kendimize yakıştırmak

Yemyeşil bir vadinin gizemli görüntüsünü arkamıza alıp ya da bir çağlayanı sağ yanımıza alıp güç gösterisi yapar gibi poz vermektir hayatı kendimize yakıştırmak. Aslında neresinde olursanız olun hayat size yakışır, yeter ki siz insan olarak yapmanız gerekenler konusunda sorumluluklarınızın farkında olun ve hayatı kendinize yakıştırmayı ciddiye alın.

Hayatı kendimize yakıştırmak

Otoriteler insanın kendi olumsuzlukları konusundaki arayışları ve alması gerekenler konusundaki karar mekanizmasını işletmediğini savunuyorlar. Nedenini biliyor musunuz? Yanıt çok net, hatayı kendisine yakıştırmamasıdır. Zaten en büyük sorun da burada başlıyor. Sen kim oluyorsun da kendine hatayı yakıştırmıyorsun. Bilim adamları buluşlarını hatalar sonucu kazandıkları deneyimlerle elde ettiklerini bilmiyor musun diye sormazlar mı?

Bir işte başarılı olmak için sadece çalışmanın yetmediğini sanıyorum hepimiz biliyoruz. Yapılacak işi istemekle başlayan çalışma ve heyecan gerçek başarıdır. Çünkü istek ve heyecan kaliteyi doğurur, başarının kökeninde de kalite vardır.

Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez.

Sokrates

Stresin nedenlerini fark etmemek ve strese karşı bir tedbir almamak, stresle baş etme konusunda bir takım arayışlara girmemek işin en dramatik tarafıdır. Yaşam bizden çok şey bekliyor ve bizi ne durumda olursak olalım yaptığımız hatalardan değil, yapmak istemediklerimizden dolayı değerlendirir. Yaşam değerlendirmeleri kategorisinde en kötüsü sessiz kalmaktır. İşte burada asıl sorumlu ortaya çıkıyor. Otoriteler aslında insanın olumsuzlukları kabul etmek istemediği için bir takım olayların etkisiyle karar aşamasında zayıf kaldığını savunuyorlar. Bunu da içsel dürtülerin baskısına bağlıyorlar. Ama her şeye rağmen bütün bunların geçici olduğunu, hayatın yaşamaya değer olduğundan asla vazge-çilmediğini savunuyorlar.

Bilge, optimist/hoşgörülü, analitik düşünen, kendini tanıyan karakterlerin stres konusunda daha soğukkanlı olduklarını, strese karşı koyma ve stresle baş etmek konusunda daha başarılı oldukları savunuluyor, hatta bu karakter özelliklerinin kazanılması öneriliyor ve stres karşısında yapılması gereken öncelikle soğukkanlı ve hoşgörülü davranılmasının stres sorununu rahatlıkla çözebileceği savunuluyor.

Hayatı kendine yakıştırmak image maker (Görüntüsü yapıcı, uyumlu) çalışmasına benzer. Renklerin birbirine zıt olmayan uyumu, bedensel yatkınlığı, ten rengini açması ve uyumu, günlük modaya yatkın gibi kriterler güzel görünmek, beğenilmek için çok önemlidir. Hayatı kendine yakıştırmak ve hayatında kendine güvenilir uygun bir yer bulmak için beceri geliştirmek gerek.

Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve cesaret gereklidir.

Gracian
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir