Hurma çeşitleri

Hurma çeşitleri

Palmiye ailesinden olan hurma ağaçları 30 metreye kadar yükselebilir. Türkiye’de, Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde yetişir. Çeşidinin adedi bilinemeyecek kadar çoktur. Bu çeşitlerden bir kısmı, çarşı ve pazarlarda meşhur olmuş, tüketicinin beğenisini kazanmıştır. İşte birkaç tür hurma:

hurma ceşitleri

Suudi Arabistan: El-Fenğa, es-Sukeri (kırmızı ve sarı), el-Berhi, el-Halas, Ru-zeyzi, el-Venan, Nebtetu Seyf, Nebteti Ali, Nebtetu Hemmam, Nebtetu Fevzan, Nebtetu Sultan, Helvatu, Ecvetu, Gahdri, Diklatu Nur, Reşudiye, Rosanetu, Sele, Safari, Kataretu, Sak’i, Mektumi, Menifi, Hilali.

Birleşik Arap Emirlikleri: El-Halasi, el-Berhi, Lü’lü, Genizi, Ruzeyzi, Şişi, Su-keri, Hadravi, Efhal, Ebu Muan, Çeş er-Remli.

Umman: Hasb, Ğenizi, Neğal, Hilali Hassa, Hilali Umman, el-Helavi, ez-Zubd, el-Ğidab, Kiş Bettaş, Kiş Verd, Kiş Basmen, el-Berni, el-Medluki, el-Burniyeti, en-Neşvu.

Cezayir: Dikletu Nur, Dikletu Beyda, Hemrayetu, Tekrimest, Telisin, el-Ğers, Ali ve Raşid.

Libya: et-Tumur, et-Tabuni, el-Bekrari (şeker hastalarına çok iyi gelir), el-Ğedraya, el-Beyudi, el-Bernusi, el-Ğelefli, es-Saidi, Saidi Tavurğa, Halime, ed-Dikle, el-Ami, el-Belh, el-Hurre, el-Hillavi.

Tunus: Aniko, el-Bacu, et-Turnucetu veya et-Ternucetu, Tuzerzayet, el-Hemrayetu, ed-Dikleti, el-Umari, el-Fetimi ya da el-Alik, el-Kasbi, el-Kintetu, el-Kintişi, el-Heysetu.

Irak: El-Berhi, Mecdul, el-Ğistavi, el-Hilavi, el-Ğedravi, es-Sabir, ez-Zühdi, el-Berim, el-Cicabe, ed-Diri, el-Berin, ed-Dikl, es-Sayir, el-Mektum, el-Basravi, el-Cisb, el-Eşresi, eş-Şukeri, Esabiu el-Arus.2″
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir