İş Dünyası Astrologlardan Destek Alıyor

İş Dünyası Astrologlardan Destek Alıyor

1930 yılında bir İngiliz astrolog ulusal bir gazetede yayınlanacak bir makale için Prenses Margaret’m doğum haritasını çıkardı ve yorumladı. Bu makale çok ilgi gördü ve editör astrologa halk için de böyle bir şey yapıp yapamayacağını sordu. Astrolog editörün dediğini yaptı ve gazetedeki astroloji köşesi çok tutuldu. Gazetelerin astroloji köşelerinin özellikle Batı dünyasında astrolojiye ilgiyi halk nezdinde yaygınlaştırdığı söylenir. Ancak şu bir gerçek ki astroloji ilk şehir medeniyeti olarak kabul edilen Mezopotamya’daki Babilliler zamanından beri var. Yani insanlar milattan önceden beri binlerce yıldır gökyüzünü izleyerek gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumluyor. Bazıları bu etkiye göre hareket edip geleceğini şekillendiriyor. Bir süredir iş dünyası da astrolojiden faydalanıyor. Bazı şirketler, kuruluş, CEO değişimi, ortaklık anlaşmaları, yeni personel işe alımı yaparken tarihleri astrolojik haritaya göre belirliyor.

astroloji ve is dunyasi

ORTAKLIK VE İŞE ALIM İÇİN…

İş dünyası rakip şirketlerin faaliyetlerinden tutun işe yeni personel almaya, CEO değiştirmekten ortaklık anlaşmalarına dek merak ettikleri ya da kendileri için kritik olan hemen her konuda astrologlara danışıyor, astrolojinin tüm imkanlarından faydalanıyor. Astrolog Duygu Hayırlıoğlu’dan aldığımız bilgilere göre, şirketler en çok kuruluş aşamasında yıldızlara danışıyor. Özellikle ortaklıkla oluşacak şirket yapısı varsa ortaklar arası uyum alanları ve uyumsuzluk yönleri, bu uyumsuzlukları nasıl tolere edecekleri konularında destek alıyorlar. “Ortakların her birinin bireysel maddi ve manevi gücü, bu gücün şirkete nasıl yansıyacağı, ortaklardan birinin hayatında dönüm noktası astrolojinin konusu olabiliyor. Ortakların haritası bireysel olarak karşılaştırıldıktan sonra bu ortaklık sonucu oluşarak varlığın gücü ve niteliği incelenir” diyen Hayırlıoğlu, şirketlerin personel alımı yaparken de astrolojiden sıklıkla faydalandıklarını söylüyor. İşin niteliği ve işin tarifi yapıldıktan sonra iş başvurularında adaylar arasında beğenilenler belli bir sayıya indiriliyor. Sonrasında sınırlı sayıda adayın doğum haritası yardımıyla kapasiteleri inceleniyor. Tüm bunlar yapılırken aday çalışanın işe vakıf olabilme gücü kontrol ediliyor. “Personel seçiminde astrolojinin kullanılabileceğini bilen insan sayısı az ama her geçen gün bu sayı artıyor” diyen Hayırlıoğlu, astrolojinin yeteneklerimizi keşfederek zayıf yönlerimizin farkına varmak, bunları geliştirebilmek için en uygun metod olduğunu savunuyor.

TİCARİ BAŞARI KAZANMAK İÇİN…

Şirketlerden astrologlara en çok gelen bir diğer talep ise tarih belirlemek konusunda oluyor. îş dünyası geleceğe ilişkin kararlar almak ve hedef belirlemek üzere doğru zaman seçmek amacıyla astrologların kapısını çalıyor. “Örneğin restoran zinciri kurmak isteyen bir kişi gelip restoranı nerede ve hangi tarihte kurması gerektiğini soruyor” diyen Astrolog Filiz Özkol, “Astroloji haritalarının söylediği her şey gerçekleşiyor. Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o var. Şirketler kara geçmek amacıyla astrolojiden faydalanmak istiyorlar. Kısacası ticari başarı elde etmek için astrolojiden faydalanıyorlar” diyor.

Nuray Sayarı ise, iş dünyasına mensup müşterilerinin en çok sordukları sorunun işte istikrar ve kazanç yönünde olduğunu belirtiyor.

İSTİHBARAT İÇİN…

Tüm bunları yaparken elbette hiçbir şirket ifşa olmak istemiyor. Zira pek çok şirket astrolojiyi aynı zamanda istihbarat amaçlı olarak da kullanıyor. Astrolog Filiz Özkol’dan aldığımız bilgilere göre, şirketler, rakiplerini merak ediyor ve onların astrolojik haritalarına baktırarak haklarında bilgi toplamaya çalışıyor.

Peki bu nasıl oluyor? Şirketin kuruluş tarihi ve saati onların doğumunu temsil ediyor. Bu tarihten yola çıkarak şirketlerin yıldız haritaları inceleniyor. Özkol, şirketlerin aynı zamanda rakiplerinin yönetim ku rulu başkam ve üyelerinin yıldız haritalarını da incelediğini, bu yönde ciddi bir talep olduğunu da söylüyor. “Hatta transfer etmek istedikleri rakip şirket çalışanların genel yapılarını da öğrenmek istiyorlar” diyen Özkol, şöyle devam ediyor: “Örneğin işe alacakları kişi paraya ne kadar düşkün, nelerden hoşlanır, nasıl çalışır vs… Transfer şartlarını o kişinin karakter yapısına göre ayarlayabilmek için bu bilgileri merak ediyorlar.”

“ASTROLOJİ BİLİNCİ ARTTI”

Astrolog Rezzan Kiraz şirketlerin hem 2-3 yıl gibi uzun vadeli hem de 3-6 ay gibi kısa i l vadeli yatırım kararları ? açısından kritik günleri belirlemek istediklerini belirtiyor.

Peki hemen her konuda danışılan astrologlara ilgi son yıllarda neden arttı? Kiraz bunu şöyle açıklıyor: “Astrolobilinci arttı. Medyanın etkisiyle imkanlar arttı ve insanlar bu konuda bilinçlendi. Ayrıca astrologların tutarlı sonuçlar veren analizleri de bunda etkili oldu.”

Astrolog Nuray Sayarı ise, şirketlerin çok uzun yıllardır astrologlardan faydalandığını, son dönemde bu durumun bir şekilde açığa çıkması sebebiyle popülerleştiğini belirtiyor.

SPOR KULÜPLERİ BİLE VAR

Bugün astrolojiyi futbol kulüplerinden halkla ilişkiler ajanslarına, yapım şirketlerinden IK danışmanlık firmalarına dek çok şirket kullanıyor. Filiz Özkol, kendisine daha çok ilaç, telekom, kozmetik ve kamu sektöründen talep geldiğini aktarıyor: “Örneğin yeni bir ilaç lanse edilecekse, bu tarihi beraber kararlaştırıyoruz. Son dönemde kamudan hukuk tarafında oldukça talep alıyoruz.”

Neredeyse tüm sektörlerden talep geldiğini söyleyen Duygu Hayırlıoğlu, “Örnek olarak, bir mimarlık şirketi malzeme piyasasında güçlü bir firmanın personeli için astrolojiyi motivasyon amaçlı kullamyor. Başka bir örnek ise büyük bir spor kulübü. Hem personeline hem de üyelerine motivasyon amaçlı astroloji toplantıları düzenleyerek iletişimi artırıyor” diyor.

Gelelim ücretlere…

Elbette bireysel ve kurumsal danışmanlık fiyatları astrologdan astrologa göre değişiyor. Ve harita sayısı arttıkça, yani danışılan konu ya da kişi sayısı arttıkça fiyat da değişiyor. Kurumsal danışmanlık ücreti minimum 200 TL’den başlıyor, harita sayısı artarsa bu rakam da yükseliyor. Piyasada bin TL’ye astrolojik analiz yapan astrologlar da yok değil.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.